Raziskave

Koristi igranja bridža za starejše osebe

Med starejšimi slovenskimi igralci bridža smo izvedli kvalitativno raziskavo o koristi igranja tega miselnega športa za zdravje možganov in dobro počutje. Potrjene so bile ugotovitve raziskav v številnih drugih državah, da bridž izjemno pozitivno vpliva na kakovost življenja zaradi možganskega treninga, socialnih stikov, občutka življenjskih dosežkov in zagotavljanja strukture vsakdanjega življenja.

%d bloggers like this: