Storitve

Neurovirtu d.o.o. je agencija specializirana za strateško in komunikacijsko svetovanje. Našim klientom nudimo pakete sodelovanja prilagojene njihovim izzivom in projektom. Vsak projekt terja ustrezno komunikacijsko podporo. Prav s strateškim komuniciranjem od samega začetka namreč lahko projekt pospešimo in zagotovimo, da dosežemo naš cilj.

V našem delu združujemo dolgoletne praktične izkušnje z znanstvenim delom na področju komunikacije in prepričevanja. Prvi v regiji smo začeli na polju komuniciranja uvajati sodobne pristope nevroretorike in vedenjske ekonomije. Naše delo temelji na moderni psihologiji prepričevanja, ki izhaja iz razumevanja, kako ljudje dojemamo sporočila in kako sprejemamo odločitve. Znanost o možganih nam je v zadnjih desetletjih razkrila številne skrivnosti, ki jih lahko uporabimo za doseganje vaših ciljev.

Klientom nudimo tudi biopsihološko svetovanje, ki se osredotoča na vse ravni delovanja posameznika, kar vključuje biološke procese, ki so neločljivo povezani s psihološko naravnanostjo in socialnim okoljem, v katerega je posameznik vpet. V stiski se večkrat osredotočamo le na en vidik doživljanja sebe in sveta okrog sebe ter pozabljamo, da kot bio-psiho-socialna bitja delujemo celovito. Vsak vidik šteje in ga je pomembno osvetliti.

V stiski se ponavadi najprej lotevamo zunanjih okoliščin in ljudi, katere krivimo za naše počutje. Naše mesto nadzora je v tem primeru zunanje, kar v krajšem časovnem obdobju prinaša določeno mero olajšanja. S tem pa dolgoročno prepuščamo svojo usodo naključnem dogajanju in izgubljamo stik s seboj. Če zberemo pogum in se poskusimo opazovati iz perspektive opazovalca, lahko sebe in svoje zgodbe vidimo v povsem novi luči.

Občasno za to potrebujemo strokovno pomoč, ki nam je lahko opora pri iskanju teh novih vidikov sebe. Na tej poti vam lahko stojim ob strani, upoštevajoč, da le vi veste, kako se trenutno počutite. Poiskati pomoč je izraz moči in poguma, kar je prvi in najpomembnejši korak na poti zaznavanja lastne avtentičnosti. To je izhodišče za vse bodoče spremembe, ki zahtevajo uvid vase in zmožnost čustvene samoregulacije.

Tako komunikacijsko, kot tudi biopsihološko svetovanje lahko pomaga bodisi posamezniku ali pa kolektivu, v katerem želite dvigniti učinkovitost delovanja. Zato nam pišite ali nas pokličite, da se dogovorimo za termin pogovora, v katerem bomo skupaj ugotovili, kateri paket storitev je najbolj primeren za vaše potrebe.