Dvig produktivnosti zaposlenih

Nov pristop k dvigu produktivnosti zaposlenih

Skupaj poiščimo ukrepe za specifične izzive vašega podjetja!

Produktivnost podjetja je v največji meri odvisna od sposobnosti upravljanja s kolektivom, da doseže kar največ̌. To bo vse bolj veljalo v letih visoke fluktuacije zaposlenih, predvsem v tistih panogah, ki že imajo velike težave.

Zato je pomembno na zadeve pogledati celovito, kar nam nudi biopsihosocialni pristop k dvigu produktivnosti zaposlenih, ki vključuje tako zaposlenega kot tudi kolektiv in podjetje v celoti. Dodana vrednost našega pristopa v primerjavi s klasičnimi analizami organizacijske klime je v tem, da s poglobljenimi intervjuji pridobimo vpogled v konkretno delovno okolje z vsemi svojimi specifikami.

Na podlagi pridobljenih rezultatov izdelamo specifične vprašalnike, izsledke le teh pa uporabimo kot izhodišča za razprave v fokusnih skupinah. To je osnova za pripravo ukrepov, ki bodo naslavljali identificirane izzive.

Kaj pove teorija?

Zadovoljni zaposleni so bolj motivirani za delo in v delovnem procesu izkazujejo večjo učinkovitost. V kakšni meri so zaposleni zadovoljni oziroma nezadovoljni se kaže na način, kako doživljajo delo, kako pojmujejo in ocenjujejo delovno okolje, kako vrednotijo svoje izkušnje pri delu in s katerimi občutki se odpravljajo na delo. Tisti zaposleni, ki svoje delo povezujejo s prijetnimi občutki, se bolj optimistično usmerjajo v svoj strokovni razvoj. Z ustrezno kampanjo se lahko kolektiv usmeri v zastavljeno smer.

Številne raziskave ugotavljajo, da je organizacija močna toliko, kolikor je močan njen človeški kapital. Zato je izjemno pomembno, da se znotraj podjetja na letni ravni preverja stanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih ter se na podlogi obstoječega stanja oblikuje ukrepe, ki lahko vplivajo na boljše vzdušje med zaposlenimi.

Načrtno ukvarjanje z izboljšanjem zadovoljstva zaposlenih, ki temelji na pravočasnem prepoznavanju nefunkcionalnih odnosov v podjetju, je zahteven proces, v katerega je smiselno vlagati čas in energijo. Rezultati teh prizadevanj pa prinašajo veliko pozitivnih premikov, ki lahko obogatijo delovno okolje in prispevajo k razvoju organizacije.

Zakaj je naš pristop celovit?

Zato, ker vključuje kvalitativni in kvantitativni pristop k zbiranju, obdelavi in analizi podatkov. Vse aktivnosti pa so osredotočene na identifikacijo dejavnikov, ki lahko vplivajo na produktivnost podjetja.

Najprej začnemo z izvedbo polstrukturiranih poglobljenih intervjujev z zaposlenimi, s pomočjo katerih zajamemo stanje duha in prepričanj zaposlenih. Na podlagi analize intervjujev se izdela anketni vprašalnik, s katerim se pridobi vpogled v pogostost identificiranih dejavnikov. Potem pa izvedemo razpravo v fokusnih skupinah, kar nam nudi vpogled v razmišljanje vodstvenega kadra o prej identificiranih predlogih, kritikah in mnenjih zaposlenih.

Zakaj izbrati prav naš pristop?

Zato, ker na celovit način pristopamo k zbiranju ključnih informacij, ki zajemajo specifike vašega delovnega okolja in na podlagi teh oblikujemo za vas konkretne in izvedljive ukrepe.

Če želite na področju dviga produktivnosti kolektiva uporabiti naš nov celoviti pristop, nas kontaktirajte po mailu sebastjan.jeretic@neurovirtu.com ali telefonu 070 660 000.

%d bloggers like this: