Zaupnost podatkov

Zaupnost je temelj odnosa med klientom in svetovalcem.

Pogovor med klientom in svetovalcem je zaupne narave tudi potem, ko se svetovalni odnos zaključi. Načelo zaupnosti se na podlagi etičnega kodeksa prelomi v naslednjih primerih: če je bilo izvršeno ali bo izvršeno kaznivo dejanje, če je ogrožen otrok ali če je klient (življenjsko) nevaren sebi ali drugim.

Načelo zaupnosti velja tudi za klienta, če svetovalec uporabi primere iz lastnega življenja.

Svetovalec vodi evidenco klientov ter pri tem varuje ter ščiti klientove osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.

Svetovalec zagotavlja kvalitetno obravnavo tudi tako, da se lahko posvetuje s supervizorjem, pri čemer zavaruje klientovo identiteto.

%d bloggers like this: