Komunikacijska podpora projektom

Imajo v vašem rednem delovanju ali v konkretnem projektu pomembno vlogo državne ali lokalne institucije?
Se pri vašem projektu s temi institucijami zapleta?
Ali pa bi si želeli spremembo zakonskih in podzakonskih aktov, ki ovirajo vaše delovanje in projekte?

V vsakem od teh primerov potrebujete posebno komunikacijsko podporo, ki vam bo omogočila hitro in uspešno zaključiti projekte. Danes je za uspešnost projektov poleg vsebine in argumentov pomembno učinkovito komuniciranje in prepričevanje. Tega se v vse večji meri zavedajo podjetja, ki se soočajo s številnimi komunikacijskimi izzivi, s katerimi se spopadajo pod pritiskom medijev in javnosti ali pa se jim zapleta pri urejanju dokumentacije.

Tista podjetja, ki so se strateško in celovito posvetila komuniciranju in prepričevanju odločevalcev ali vplivnih javnosti, imajo pri izvajanju svojih načrtov precej lažje delo. In prav to je ključno: čim hitrejše in čim lažje izvajanje projektov.

Neurovirtu d.o.o. je agencija specializirana za strateško in komunikacijsko svetovanje. Našim klientom nudimo pakete sodelovanja prilagojene njihovim izzivom in projektom. Posebne izkušnje imamo prav s projekti, v katerih je pomembno lokalno ali nacionalno javno mnenje, podpora politike ali pa pospeševanje administrativnih postopkov.

V našem delu združujemo dolgoletne praktične izkušnje z znanstvenim delom na področju komunikacije in prepričevanja. Prvi v regiji smo začeli na polju komuniciranja uvajati sodobne pristope nevromarketinga in vedenjske ekonomije. Naše delo temelji na moderni psihologiji prepričevanja, ki izhaja iz razumevanja, kako ljudje dojemamo sporočila in kako sprejemamo odločitve. Znanost o možganih nam je v zadnjih desetletjih razkrila številne skrivnosti, ki jih lahko uporabimo za doseganje vaših ciljev.

Če so med deležniki pomembnimi za hiter uspeh vašega projekta politične ali javne institucije, je pomembno, da z ustrezno komunikacijsko in lobistično podporo od samega začetka izvajanja projekta uporabljate ustrezno strategijo. Tako boste lahko korak po korak izvajali projekt in se pri tem izognili morebitnim zapletom.

Če se vam je med izvajanjem projekta že zapletlo, pa je pomembno specifično krizno komuniciranje in lobistična podpora, ki bo učinkovito predstavila argumente odločevalcem in jih prepričala v podporo. V takih primerih so še posebej pomembne izkušnje s področja politike in poznavanje sistema, odločevalcev ter vzvodov za njihovo prepričevanje.

Včasih je ovira za vaš projekt zakonska ali podzakonska ureditev. V teh primerih veliko podjetij obupa, saj težko verjame, da bi lahko dosegli ustrezne spremembe. Pa jih lahko. S poznavanjem delovanja političnega prostora in odločevalcev je mogoče učinkovito voditi projekte spreminjanja zakonskih in podzakonskih aktov.

Ponujamo vam različne pakete storitev prilagojene vašim potrebam. Če se zaradi narave vašega dela tovrstni projekti pogosto pojavljajo, vam ponujamo stalno sodelovanje z mesečnim pavšalom, ki je odvisen od frekvence sodelovanja. Poleg tega pa je možno tudi projektno sodelovanje.

Na pogovoru vam lahko predstavimo podrobnosti sodelovanja in ugotovimo, kateri paket bi vam najbolj odgovarjal. Dovolite nam pomagati k hitremu in uspešnemu izvajanju vašega projekta. Dosegljivi smo po mailu sebastjan.jeretic@neurovirtu.com ali telefonu 070660000.

%d bloggers like this: