Biopsihološko svetovanje

Biopsihološko svetovanje se osredotoča na vse ravni delovanja posameznika, kar vključuje biološke procese, ki so neločljivo povezani s psihološko naravnanostjo in socialnim okoljem, v katerega je posameznik vpet.

Človek kot bio-psiho-socialno bitje doživlja sebe in svet okrog sebe na svoj način, ki mu je najbolj “domač”. Domačnost odzivov pa se gradi prek izkušenj, ki jim ljudje pripisujemo določen pomen. Pri pripisovanju pomenov ima pomembno vlogo naša genetska in epigenetska zasnova, zgodnje izkušnje s primarnimi skrbniki in družbeni kontekst, v katerem smo gradili svojo identiteto.

Večkrat se zgodi, da posameznik prepoznava svoje neprijetne telesne odzive, ampak jih ne povezuje s svojimi osebnostnimi značilnostmi, ki pomembno vplivajo na njegovo interpretacijo trenutnih okoliščinah, ki jim je priča. Stiskanje v prsih, glavoboli in težave s spanjem lahko kažejo na psihološke stiske, ki so lahko tudi nezavedne ali pa zaradi bolečih izkušenj namenoma potisnjene v ozadje.

Zgodi se tudi, da posameznik veliko vlaga v svoje fizično zdravje, a svojo duševnost prepušča v roke svojemu partnerju, ki tako določa njegovo vrednost. To je lahko za osebo, ki si to moč lasti, vzvod za različne oblike manipulacij in nasilja. Po drugi strani so lahko za žrtev takšnih odnosov to edini načini sobivanja, ki jih je vajena in jih ohranja, ker še ni ozavestila nevzdržnosti le-teh.

So tudi odnosi, ki so navzven ljubeči in podporni, a pri tem posameznik zaradi igranja različnih družbeno sprejemljivih vlog ne sledi svoji avtentični naravi. To ima lahko posledice na njegovo fizično zdravje in posledično na krhanje odnosov, v okviru katerih ne prihaja do uresničevanja posameznikovih potencialov. Tudi v tem primeru je pomemben uvid vase in postavljanje osebnih meja v odnosih.

Ne glede na to, ali najprej čutimo težave na fizični, psihični ali odnosni ravni, je pomembno razumevanje, da so vse ravni našega delovanja neločljivo povezane. Biopsihološki pristop pa odstira uvid vase prek različnih poti našega doživljanja sebe.

Na online svetovanje (video klic) ali svetovanje »povej po poti« (ang. walk and talk therapy) se lahko naročite preko e-maila nikajeretic@gmail.com. Naročite se lahko tudi s klicem na 031 392 218.

%d bloggers like this: