O naju

Sebastjan Jeretič
Sem mag. lingvistike govora in teorije družbene komunikacije z dolgoletnimi izkušnjami na področju strateškega in komunikacijskega svetovanja. Na podlagi uporabnih ugotovitev sodobne nevroznanosti in vedenjske ekonomije sem razvil celoviti pristop k prepričevanju in moderiranju, ki temelji na znanstvenih dognanjih o tem, kako naši možgani razumejo sporočila, kako sprejemamo odločitve in kako lahko na te procese vplivamo. Izkušnje iz političnih kampanj in komunikacijskega coachinga managerjev uporabljam tudi pri uravnavanju notranjega komuniciranja v podjetju s ciljem skupnega zadovoljstva vodstva in zaposlenih, saj je to najboljši način za doseganje motiviranega kolektiva.

Nikolina Jeretič
Sem mag. biopsihologije z neomajno vero v dobro v ljudeh in moč spremembe tistih vzorcev razmišljanja, čustvovanja in vedenja, ki nas lahko ovirajo na poti bolj polnega življenja. V času študija sem se posvečala tematiki biologije stresa, magistrsko stopnjo pa sem zaključila s temo Biopsihosocialni model doživljanja stresa na delovnem mestu, ki temelji na izvedbi polstrukturiranih intervjujev z zaposlenimi. V preteklosti sem sodelovala z društvom, ki nudi pomoč odvisnikom in njihovim družinam ter bila zaposlena v organizaciji, ki je delovala na področju študentske populacije in psihosocialne podpore socialno ogroženim posameznikom.

%d bloggers like this: